SITGES ELECCIONS MUNICIPALS / ELECCIONES MUNICIPALES

Sitges es mereix transparència. Sitges necessita persones ètiques i honestes. El diumenge hi ha Eleccions Municipals.

Dotze candidatures. Una passada.

Per què tants ambicionant per un lloc a l’Ajuntament de Sitges? Tan rendible és ser regidor en aquesta vila?

Més de 250 persones apareixen en aquestes dotze llistes electorals. Estan tots els que apareixen qualificats per ocupar una regidoria? Són tots ells persones ètiques i honestes?

Vist el vist en la campanya, ensopeguem amb la sospita que uns estan perquè ambicionen sense tenir intenció de servir al poble, uns altres perquè els han embarcat en projectes sense contingut amb falses promeses … i molt pocs estan perquè sincerament desitgen servir a la comunitat i a la societat *sitgetana.

El 25 de maig, intueixo que el resultat obligarà a pactar a aquells que surtin triat, com ja va passar en anteriors legislatures municipals.

El problema ho veig que cap candidat hagi indicat on està la seva línia vermella per definir amb qui mai pactaria i amb qui si ho farà i perquè pactaria. Per tant, els ciutadans ens podem trobar els propers quatre anys suportant a uns governants que pactin fos dels programes per quins els triem. Allí la gravetat de l’assumpte.

Perquè serveixi de referència:-

NO VOTEM a aquell que solament presumeix d’haver quadrat els comptes i s’ha oblidat que els ciutadans som éssers humans amb necessitats diàriament.

NO VOTEM a aquell que anuncia construccions que només beneficien a interessos creats de promotors i empresaris, sense pensar en el qual està dormint al cel obert sense possibilitat de pagar ni una habitació.

NO VOTEM al que per contra promet benestar sense saber si més no quins són les veritables necessitats de les famílies de Sitges en tota la seva diversitat.

NO VOTEM a ningú que advoca per crear guetos o illes socials o culturals, menyspreant la igualtat de tracte i d’oportunitats segons els mèrits de cada persona.

NO VOTEM a cap ésser ambiciós sense capacitat per liderar sinó simplement amb desitjos de tenir poder per gestionar al seu antull, sense pensar en el ciutadà.

VOTEM A PERSONES ÈTIQUES I HONESTES QUE NO TINGUIN OMBRA DE DUBTE SOBRE LES SEVES PASSADES ACTUACIONS NI ESTIGUIN ENVOLTATS D’AMISTATS PERILLOSES.

SITGES es mereix el millor. Els ètics i honests junts podem transformar la vila per a un futur millor per a tots.

 *******************************

Sitges se merece transparencia. Sitges necesita personas éticas y honestas. El domingo hay Elecciones Municipales.

Doce candidaturas. Una pasada.

¿Por qué tantos ambicionando por un puesto en el Ayuntamiento de Sitges? ¿Tan rentable es ser concejal en esta villa?

Más de 250 personas aparecen en esas doce listas electorales. ¿Están todos los que aparecen cualificados para ocupar una concejalía? ¿Son todos ellos personas éticas y honestas?

Visto lo visto en la campaña, tropezamos con la sospecha que unos están porque ambicionan sin tener intención de servir al pueblo, otros porque les han embarcado en proyectos sin contenido con falsas promesas … y muy pocos están porque sinceramente desean servir a la comunidad y a la sociedad sitgetana.

El 25 de mayo, intuyo que el resultado obligará a pactar a aquellos que salgan elegido, como ya pasó en anteriores legislaturas municipales.

El problema lo veo en que ningún candidato haya indicado dónde está su línea roja para definir con quién jamás pactaría y con quién si lo hará y porque pactaría. Por lo tanto, los ciudadanos nos podemos encontrar los próximos cuatro años soportando a unos gobernantes que pacten fuera de los programas por cuales los elegimos. Allí la gravedad del asunto.

Para que sirva de referencia:-

NO VOTEMOS a aquél que solamente presume de haber cuadrado las cuentas y se ha olvidado de que los ciudadanos somos seres humanos con n3ecesidades a diario.

NO VOTEMOS a aquél que anuncia construcciones que sólo benefician a intereses creados de promotores y empresarios, sin pensar en el que está durmiendo al ras del cielo sin posibilidad de pagar ni una habitación.

NO VOTEMOS al que por el contrario promete bienestar sin saber siquiera cuales son las verdaderas necesidades de las familias de Sitges en toda su diversidad.

NO VOTEMOS  a nadie que aboga por crear guetos o islas sociales o culturales, despreciando la igualdad de trato y de oportunidades según los méritos de cada persona.

NO VOTEMOS a ningún ser ambicioso sin capacidad para liderar sino simplemente con deseos de tener poder para gestionar a su antojo, sin pensar en el ciudadano.

 

VOTEMOS A PERSONAS ÉTICAS Y HONESTAS QUE NO TENGAN SOMBRA DE DUDA SOBRE SUS PASADAS ACTUACIONES NI ESTÉN RODEADOS DE AMISTADES PELIGROSAS.

 

SITGES se merece lo mejor. Los éticos y honestos juntos podemos transformar la villa para un futuro mejor para todos.

 

Advertisements

2 thoughts on “SITGES ELECCIONS MUNICIPALS / ELECCIONES MUNICIPALES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s